TERMENI LEGALI

Acești Termeni guvernează accesul, utilizarea întregului conținut, Produsul și Serviciile disponibile pe site-ul https://tdvfinance.ro („Serviciul”) operat de TDV Finance („noi”, „noi” sau „noștri”).

Accesul dvs. la serviciile noastre este condiționat de acceptarea dvs., fără modificări, a tuturor termenilor și condițiilor conținute aici și a tuturor celorlalte reguli de operare și politici publicate și care pot fi publicate din când în când de către noi.

Vă rugăm să citiți cu atenție Acordul înainte de a accesa sau utiliza Serviciile noastre. Prin accesarea sau utilizarea oricărei părți a Serviciilor noastre, sunteți de acord să fiți obligați de acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu nici o parte din termenii Acordului, atunci nu puteți accesa sau utiliza Serviciile noastre.

Proprietate intelectuală
Acordul nu transferă de la noi către dvs. niciuna dintre proprietățile noastre intelectuale sau ale terților, iar toate drepturile, titlurile și interesele asupra și asupra unei astfel de proprietăți vor rămâne (ca între părți) exclusiv pentru TDV Finance și licențiatorii săi.

Servicii terță parte
Utilizând Serviciile, puteți utiliza servicii, produse, software, încorporări sau aplicații dezvoltate de o terță parte („Servicii terțe”).

Dacă utilizați servicii terțe, înțelegeți că:
Orice utilizare a unui serviciu terț este pe propriul risc și nu vom fi responsabili sau răspunzători față de nimeni pentru site-urile terțe sau serviciile.
Recunoașteți și sunteți de acord că nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea oricărui astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii.


Conturi
În cazul în care utilizarea oricărei părți a Serviciilor noastre necesită un cont, sunteți de acord să ne furnizați informații complete și exacte atunci când vă înregistrați pentru un cont.

Veți fi singurul responsabil și responsabil pentru orice activitate care are loc în contul dvs. Sunteți responsabil pentru menținerea informațiilor despre cont actualizate și pentru păstrarea parolei în siguranță.

Sunteți responsabil pentru menținerea securității contului dvs. pe care îl utilizați pentru a accesa Serviciul. Nu trebuie să partajați sau să utilizați în mod greșit acreditările de acces. Trebuie să ne anunțați imediat despre orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau după ce ați luat cunoștință de orice altă încălcare a securității.

Rezilierea
Putem rezilia sau suspenda accesul dvs. la toate sau la o parte din Serviciile noastre în orice moment, cu sau fără motiv, cu sau fără notificare, cu efect imediat.

Dacă doriți să reziliați acordul sau contul dvs. TDV Finance, puteți întrerupe pur și simplu utilizarea serviciilor noastre.

Toate prevederile Acordului care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii, vor supraviețui rezilierii, inclusiv, fără limitare, dispozițiile privind proprietatea, declinarea garanției, despăgubirea și limitarea răspunderii.

Declinarea responsabilității
Serviciile noastre sunt furnizate „CA ATARE”. și „CA DISPONIBIL”. TDV Finance și furnizorii și licențiatorii săi renunță la toate garanțiile de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv, fără limitare, garanțiile de comercializare, adecvarea pentru un anumit scop și non-încălcare. Nici TDV Finance, nici furnizorii și licențiatorii săi, nu oferă nicio garanție că Serviciile noastre nu vor avea erori sau că accesul la acestea va fi continuu sau neîntrerupt. Înțelegeți că descărcați sau obțineți altfel conținut sau servicii prin intermediul Serviciilor noastre, la propria discreție și risc.

Jurisdicția și legea aplicabilă
Cu excepția măsurii în care orice lege aplicabilă prevede altfel, Acordul și orice acces sau utilizare a Serviciilor noastre vor fi guvernate de legile din România.

Locul adecvat pentru orice litigii care decurg din sau legate de acord și orice acces sau utilizare a Serviciilor noastre vor fi instanțele de stat și federale situate în România.

Schimbări
TDV Finance își rezervă dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment.

Dacă facem modificări semnificative, vă vom anunța prin postarea pe site-ul nostru web sau prin trimiterea unui e-mail sau a altei comunicări înainte ca modificările să intre în vigoare. Notificarea va desemna o perioadă de timp rezonabilă după care noii termeni vor intra în vigoare.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările noastre, atunci ar trebui să încetați să utilizați Serviciile noastre în termenul de notificare desemnat sau odată ce modificările devin efective.

Utilizarea continuă a Serviciilor noastre va fi supusă noilor termeni.